رويدادی بی سابقه در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان

 

سيف در نشست همانديشی دبيرخانه دومين جشنواره ملی" دريا مسير پيشرفت"؛ رويدادی بی سابقه در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در راه است.

دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنايع دانش بنيان دريايی گفت: دومين جشنواره ملی" دريا مسير پيشرفت" را رويدادی بيسابقه در ميان دانش آموزان٬ دانش جويان و متوليان صنايع دريايی است که آن را تجربه خواهيم کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری٬ محمد سعيد سيف دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنايع دانش بنيان دريايی در پنجمين نشست هم انديشی دبير خانه دومين جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت بيان کرد: برنامه ريزی و آشنا ساختن اقشار علمی کشور همچون دانش جويان و دانش آموزان با دريا يکی از اثر گذارترين اقداماتی است که ميتواند زمينه ساز نيروی انسانی خلاق و کارآمد برای آينده اين صنعت مهم باشد و دومين جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت يک اتفاق مهم در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در حوزه دريا و ميان دانش آموزان و دانش جويان و متوليان صنايع دريايی خواهد بود. سيف توسعه شرکتهای دانشبنيان و حمايت از طرحها و دستآوردهای فناورانه دريايی را از سياستهای معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری خواند و گفت: لزوم برگزاری جشنوارهايی به منظور تجميع طرح ها در حوزه دريا احساس شده است از اين رو ابزارهای حمايتی ويژه ايی برای توسعه شرکت ها در نظر گرفته شده است.

نخستين رويداد ملی کار آفرينی تخصصی در حوزه دريايی

در اين نشست بهنام رضايی دبير کارگروه ترويج و آموزش ستاد دريايی معاونت علمی در اين نشست با اشاره به برگزاری نخستين رويداد ملی کارآفرينی تخصصی در استان مازندران بيان کرد: نخستين رويداد ملی کارآفرينی در حوزه دريايی با هدف جذب ايده در حوزه صنايع دريايی٬ محيط زيست و شيلات هم زمان با همايش ملی فناوری دريای در مرکز رشد واحدهای فناور استان مازندران برگزار شد و با دريافت بازخوردهای خوبی که داشت تصميم بر آن شد تا اين کار را ادامه داده شود و اکنون کار جديدی به عنوان ايده بازار در حوزه دريايی برای نخستين بار در کشور انجام خواهد شد.

وی با بيان اينکه استارت آپ ها با محور ايده های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند٬ بيان کرد: فرد يا افراد خلاق و نوآور٬ با ايده نو در جست وجوی روش هايی برای کسب درآمد از ايده خود و توليد انبوه محصولات يا خدمات بر آن ايده هستند که تحقيق و توسعه بيشترين نقش را در شکل گيری ايده های نوآورانه و موفق دارد. که با شرکت در اين بخش ميتوانند توانايی های خود را بسنجند و در راستای توسعه صنايع دريايی گام بردارند.

لازم به ذکر است دومين جشنواره ملی "دريا مسير پيشرفت" در حوزه های بخش طرح ها و دستاوردهای فناورانه دريايی(شرکتهای دانش بنيان دريايی٬سازمانها و ارگانهای دريايی٬دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقيقاتی دريايی)٬  بخش دانشجويی (شامل ايده بازار٬ مسابقات شناورهای هوشمند٬ مسابقات ربات های زيردريايیROV٬ جشنواره فيلم کوتاه 90 ثانيه ای٬مسابقات شناورهای کارتونی)وبخش دانش آموزی (آثار جشنواره(مقاله٬عکس٬ماکت٬داستان کوتاه و...) مسابقه خانوادگی برگزار خواهد شد. آشنايی با دريا٬ مسابقه شناورهای کنترل از راه دور٬مسابقات رباتهای زيرسطحی(زير دريايی) در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار حواهد شد.

در پايان گفتنی است اين جلسه٬ با حضور اعضای ارگان ها و نهادهای همکار در برگزاری دومين دوره از برگزاری جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت٬ به منظور بررسی برنامه های ارگانها در حمايت و مشارکت از جشنواره و نهايی سازی زمانبندی مهلت دريافت اثر و طرح های هر بخش داير شد و در اين نشست آخرين پيشنهادات و نظرات برای افزايش کيفيت هر چه بهتر اين جشنواره ارائه شد.