بزرگترین آوردگاه شناورها

 

 

 

مسابقات شناورهای روسطحی و روبات های زیرسطحی در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی در روزهای18،17و19 آبان ماه در چارچوب دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت برگزار می گردد.
حامد خدادوست دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در گفت و گو با ویژه نامه جشنواره با اشاره به برگزاری مسابقات شناورهای روسطحی و زیرسطحی، اهمیت به کارگیری دانش فنی در راستای ساخت هدفمند را از اهداف اصلی جشنواره در بخش مسابقات عنوان کرد. وی افزود مسابقات شناورهای روسطحی هوشمند در بخش دانشجویی با برنامه ریزی دبیرخانه دانشگاه شریف با حضور 29 تیم دانشجویی در سه روز در محل حوضچه باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می گردد. همچنین مسابقات روبات های زیرسطحی دانشجویی با همکاری دانشگاه آزاد قزوین در محل استخر دانشگاه امیرکبیر در روز نخست جشنواره برگزار می شود. در بخش دانش آموزی مسابقات با شرکت 30 تیم به صورت مسابقات شناورهای کنترل از راه دور در روز نخست جشنواره در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران و همچنین 9 تیم دانش آموزی در بخش شناورهای زیرسطحی در محل استخر دانشگاه امیرکبیر برنامه ریزی شده است.
وی افزود فرآیند داوری با بازرسی، دانش فنی و تست شناورها بر اساس آیین نامه مشخص هر بخش با تیم داوری دبیرخانه مربوطه با نظارت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می گردد.
دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با اشاره به رقابت گسترده دانشجویان و دانش آموزان در مجموع بخش های مختلف، خاطر نشان کرد این مسابقات بزرگترین آوردگاه شناورها در بخش های روسطحی و زیرسطحی در ایران است که با عنایت به تلاش علمی و رسیدن به ساخت گروه های دانشجویی و دانش آموزی، چشم اندازی روشن برای حرکت فناورانه در کشور را مبدل می سازد.