مصاحبه با دبیران اجرایی جشنواره - بخش دانش آموزی

*در حال حاضر اطلاع رسانی از چه طریقی انجام می گیرد؟

-بخشنامه به تمامی ادرات آموزش و پرورش کشور

-از طریق پژوهشسرای شهر تهران و پژوهشسراهای استانها

 -از طریق رابطین استانی

- پاسخگویی به تمامی تلفنهای دانش آموزان و همکاران استانها 

 

*برای تبلیغات، برنامه  تازه ای نسبت به دومین جشنواره دارید؟

-پس معرفی رابطین استانی ازطرف وزارتخانه تشکیل گروه برای رابطین آموزش و پرورش ادرات آموزش و پرورش استانها

-اطلاع رسانی و تمامی اخبار از طریق این گروه اعلام خواهد شد

-بخشنامه اداره کل جهت اطلاع رسانی سریع به تمامی ادرات آموزش و پرورش استانها

- اعلام ازطریق پژوهشسرای شهر تهران به تمامی پژوهشسرا مناطق آموزش و پرورش

 

*برای برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی چه برنامه ای دارید؟

-برگزاری کارگاه شناورهای روسطحی و زیر سطحی

-برگزاری کارگاه جکتهای آبی 

 

*دربرگزارى مسابقات ودريافت آثار،چه مشكلاتی ازسوى شركت كنندگان وجوددارد؟

-عدم تکمیل و توجه به شناسنامه اثر (مشخصات دانش آموز وعکس و شماره منزل ، شماره همراه پدر ، آدرس منزل )

-عدم توجه به درج پایه تحصیلی در شناسنامه اثر

-ارسال آثار هم از طریق پست و هم ایمیل بسیار مشکل ساز بود

- پی گیری تلفنی بیش از حد از جانب دانش آموز  در غیر از ساعات ادرای حتی ساعات دیروقت از شب (جمعه و ... )

-ارسال آثار بی کیفیت و فاقد ارزش جهت شرکت در مسابقه

-درخواست عودت آثار به شهرستان ها 

بزرگترین آوردگاه شناورها

 

 

 

مسابقات شناورهای روسطحی و روبات های زیرسطحی در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی در روزهای18،17و19 آبان ماه در چارچوب دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت برگزار می گردد.
حامد خدادوست دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در گفت و گو با ویژه نامه جشنواره با اشاره به برگزاری مسابقات شناورهای روسطحی و زیرسطحی، اهمیت به کارگیری دانش فنی در راستای ساخت هدفمند را از اهداف اصلی جشنواره در بخش مسابقات عنوان کرد. وی افزود مسابقات شناورهای روسطحی هوشمند در بخش دانشجویی با برنامه ریزی دبیرخانه دانشگاه شریف با حضور 29 تیم دانشجویی در سه روز در محل حوضچه باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می گردد. همچنین مسابقات روبات های زیرسطحی دانشجویی با همکاری دانشگاه آزاد قزوین در محل استخر دانشگاه امیرکبیر در روز نخست جشنواره برگزار می شود. در بخش دانش آموزی مسابقات با شرکت 30 تیم به صورت مسابقات شناورهای کنترل از راه دور در روز نخست جشنواره در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران و همچنین 9 تیم دانش آموزی در بخش شناورهای زیرسطحی در محل استخر دانشگاه امیرکبیر برنامه ریزی شده است.
وی افزود فرآیند داوری با بازرسی، دانش فنی و تست شناورها بر اساس آیین نامه مشخص هر بخش با تیم داوری دبیرخانه مربوطه با نظارت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می گردد.
دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با اشاره به رقابت گسترده دانشجویان و دانش آموزان در مجموع بخش های مختلف، خاطر نشان کرد این مسابقات بزرگترین آوردگاه شناورها در بخش های روسطحی و زیرسطحی در ایران است که با عنایت به تلاش علمی و رسیدن به ساخت گروه های دانشجویی و دانش آموزی، چشم اندازی روشن برای حرکت فناورانه در کشور را مبدل می سازد. 

 

 

رويدادی بی سابقه در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان

 

سيف در نشست همانديشی دبيرخانه دومين جشنواره ملی" دريا مسير پيشرفت"؛ رويدادی بی سابقه در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در راه است.

دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنايع دانش بنيان دريايی گفت: دومين جشنواره ملی" دريا مسير پيشرفت" را رويدادی بيسابقه در ميان دانش آموزان٬ دانش جويان و متوليان صنايع دريايی است که آن را تجربه خواهيم کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری٬ محمد سعيد سيف دبير ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنايع دانش بنيان دريايی در پنجمين نشست هم انديشی دبير خانه دومين جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت بيان کرد: برنامه ريزی و آشنا ساختن اقشار علمی کشور همچون دانش جويان و دانش آموزان با دريا يکی از اثر گذارترين اقداماتی است که ميتواند زمينه ساز نيروی انسانی خلاق و کارآمد برای آينده اين صنعت مهم باشد و دومين جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت يک اتفاق مهم در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در حوزه دريا و ميان دانش آموزان و دانش جويان و متوليان صنايع دريايی خواهد بود. سيف توسعه شرکتهای دانشبنيان و حمايت از طرحها و دستآوردهای فناورانه دريايی را از سياستهای معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری خواند و گفت: لزوم برگزاری جشنوارهايی به منظور تجميع طرح ها در حوزه دريا احساس شده است از اين رو ابزارهای حمايتی ويژه ايی برای توسعه شرکت ها در نظر گرفته شده است.

نخستين رويداد ملی کار آفرينی تخصصی در حوزه دريايی

در اين نشست بهنام رضايی دبير کارگروه ترويج و آموزش ستاد دريايی معاونت علمی در اين نشست با اشاره به برگزاری نخستين رويداد ملی کارآفرينی تخصصی در استان مازندران بيان کرد: نخستين رويداد ملی کارآفرينی در حوزه دريايی با هدف جذب ايده در حوزه صنايع دريايی٬ محيط زيست و شيلات هم زمان با همايش ملی فناوری دريای در مرکز رشد واحدهای فناور استان مازندران برگزار شد و با دريافت بازخوردهای خوبی که داشت تصميم بر آن شد تا اين کار را ادامه داده شود و اکنون کار جديدی به عنوان ايده بازار در حوزه دريايی برای نخستين بار در کشور انجام خواهد شد.

وی با بيان اينکه استارت آپ ها با محور ايده های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند٬ بيان کرد: فرد يا افراد خلاق و نوآور٬ با ايده نو در جست وجوی روش هايی برای کسب درآمد از ايده خود و توليد انبوه محصولات يا خدمات بر آن ايده هستند که تحقيق و توسعه بيشترين نقش را در شکل گيری ايده های نوآورانه و موفق دارد. که با شرکت در اين بخش ميتوانند توانايی های خود را بسنجند و در راستای توسعه صنايع دريايی گام بردارند.

لازم به ذکر است دومين جشنواره ملی "دريا مسير پيشرفت" در حوزه های بخش طرح ها و دستاوردهای فناورانه دريايی(شرکتهای دانش بنيان دريايی٬سازمانها و ارگانهای دريايی٬دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقيقاتی دريايی)٬  بخش دانشجويی (شامل ايده بازار٬ مسابقات شناورهای هوشمند٬ مسابقات ربات های زيردريايیROV٬ جشنواره فيلم کوتاه 90 ثانيه ای٬مسابقات شناورهای کارتونی)وبخش دانش آموزی (آثار جشنواره(مقاله٬عکس٬ماکت٬داستان کوتاه و...) مسابقه خانوادگی برگزار خواهد شد. آشنايی با دريا٬ مسابقه شناورهای کنترل از راه دور٬مسابقات رباتهای زيرسطحی(زير دريايی) در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار حواهد شد.

در پايان گفتنی است اين جلسه٬ با حضور اعضای ارگان ها و نهادهای همکار در برگزاری دومين دوره از برگزاری جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت٬ به منظور بررسی برنامه های ارگانها در حمايت و مشارکت از جشنواره و نهايی سازی زمانبندی مهلت دريافت اثر و طرح های هر بخش داير شد و در اين نشست آخرين پيشنهادات و نظرات برای افزايش کيفيت هر چه بهتر اين جشنواره ارائه شد.

برگزاری دوره های تخصصی روبات های زیر سطحی

 دوره های تخصصی طراحی و ساخت روبات های زیر سطحی با حضور تیم های دانش آموزی ثبت نامی در طول شهریور و مهر ماه برگزار خواهد شد.

       خدادوست عضو دبیرخانه و کمیته اجرایی مسابقات در گفت و گو با سایت جشنواره اشاره کرد : امسال در جریان دومین دوره جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با حماین ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، شاهد رویکرد نو و خلاقانه ای در حوزه ی ساخت روبات های زیر سطحی در بخش دانش آموزی خواهیم بود. در این راستا دوره های تخصصی طراحی و ساخت توسط کمیته اجرایی مسابقات با حضور دانش آموزان برای تیم های شرکت کننده، طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است گروه های علاقمند می بایست از طریق ایمیل فرم ثبت نام اولیه را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.

اطلاعیه مهم؛ تمدید مهلت ارسال آثار

اطلاعیه مهم؛ تمدید مهلت ارسال آثار

با عنایت به استقبال قابل توجه و درخواست های متعدد شرکت کنندگان جشنواره، مهلت ارسال آثار تا 13 شهریور ماه تمدید شد.

همچنین نکات زیر در ارتباط با ارسال آثار قابل توجه است.

- آثار در قالب موضوعات و اصول مورد نظر هر بخش مندرج در بروشور جشنواره باشد.
- ایمیل حاوی اثر، مشخصات اثر و شرکت کننده به این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال گردد.
- اصل اثر با هماهنگی رابطین جشنواره مقتضی است به دبیرخانه آثار (پژوهشسرای امیرکبیر) ارسال گردد.
- مهلت فوق تمدید نخواهد شد.

شماره تماس دبیرخانه آثار جشنواره (پژوهشسرای امیرکبیر تهران) جهت پاسخگویی به شرکت کنندگان؛
021-22925655  ,  021-22925656

برگزاری جلسه دبیران اجرایی بخش های مختلف جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت"

به منظور تشریح برنامه های دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت;

برگزاری جلسه دبیران اجرایی بخش های مختلف جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت"

 

در چارچوب برگزاری دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت، جلسه دبیران اجرایی بخشهای مختلف جشنواره ، ۱۳ام تیرماه، به میزبانی دبیر ستاد دریایی برگزار شد.
در این جلسه،اعضا در ابتدا به ارایه گزارشی از اقدامات و عملکرد هر بخش خود پرداختند و سپس در مورد برنامه های اجرایی جشنواره بحث و تبادل نظر گردید. گفتنی است سپس پیشنهادات اعضای دبیرخانه شامل مکان و زمان دقیق برگزاری، تشکیل کمیته های تخصصی در هر بخش، ملاک های داوری و پیش بینی برنامه بازدید دانش اموزان و دانشجویان از دیگر موارد مطرحه شده بود.

لازم به ذکر است دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" در حوزه های زیر آبان ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد:

1-بخش طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی(شرکتهای دانش بنیان دریایی،سازمانها و ارگانهای دریایی،دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی) 

2-بخش دانشجویی(شامل ایده بازار،مسابقات شناورهای هوشمند،مسابقات رباتهای زیر دریایی(ROV)،جشنواره فیلم کوتاه 90 ثانیه ای،مسابقات شناورهای کارتونی)

3-بخش دانش آموزی(آثار جشنواره(مقاله،عکس،ماکت،داستان کوتاه و...)مسابقه خانوادگی آشنایی با دریا،مسابقه شناورهای کنترل از راه دور،مسابقات رباتهای زیرسطحی(زیر دریایی)

4-برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمان برگزاری جشنواره

5-نمایشگاه آثار و دستاوردهای فناورانه دریایی

حضور در جشنواره صنعتی مکانیک دانشگاه شریف

دهمین دوره جشنواره صنعتی مکانیک شریف با هدف نزدیکتر شدن دو جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور با حضور جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل و همچنین صاحبان صنایع در دانشگاه شریف آغاز به کار کرد. 

در این جشنواره که از تاریخ 21 تا 23 اردیبهشت  شد، دانشجویان از نزدیک با صنعت مکانیک و ساختار صنعتی و اقتصادی کشور آشنا شدند و برای رسیدن به هدف ارتباط بیشتر با موسسات و شرکت های معتبر صنعتی در کارگاه هایی که در نظر گرفته شده شرکت کردند.
همچنین در بخش نمایشگاه جشنواره، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  و انجمن مهندسی دریایی به معرفی جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت و برنامه های پیشروی آن پرداختند.
 
 

حمایت از ترویج و فرهنگ سازی دریا، از برنامه های جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

به گزارش ایران دریا همزمان با آئین اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی حرفه ای در سنندج از  هنرستان های دریایی کشور تقدیر شد.در این برنامه با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی از برگزیدگان هنرستان های دریایی کشور با اهدا جایزه و لوح تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است حمایت از ترویج و فرهنگ سازی موضوعات دریایی از برنامه های جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت است، که همزمان با این برنامه انجام گرفت.

 

 

 

 

اساس نامه مسابقات شناورهای کنترل از راه دور هم اکنون بر روی سایت جشنواره

اساس نامه مسابقات شناورهای کنترل از راه دور هم اکنون بر روی سایت جشنواره؛

 

دریافت فایل اساس نامه

دوره آموزشی؛ فراگیری امواج جشنواره در مدارس کشور

این روزها در مدارس کشور دوره آموزشی آشنایی با صنایع و فناوری های دریایی، محفل هم نشینی دریا و دانش آموزان شده است. جلسات با شور و هیجان فراوان، با هدف آشنایی دانش آموزان با مشاغل و رشته های دریایی و دیگر موضوعات متنوع دریایی در حال برگزاری است. ایران دریا گزارش تصویری از حال و هوای این روزهای مدارس کشور ارائه می کند.


 

 

 

برگزاری جلسه ستاد مرکزی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با بنیاد نخبگان استان ها

به گزارش روابط عمومی ایران دریا نشست ستاد مرکزی دومین جشنواره ملی دریا در مسیر پیشرفت با حضور دبیر ستاد توسعه ، فناوری و دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با  روسا و معاونین بنیاد ملی نخبگان روز یکشنبه 12 اردیبهشت  در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد . 
در این نشست جناب آقای دکتر سیف دبیر ستاد توسعه ، فناوری و دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت اظهار داشتند : همکاری و هماهنگی بین بنیاد های نخبگانی و اطلاع رسانی جامع در سطح هر استان در برگزاری  دومین جشنواره ملی دریا در مسیر پیشرفت باید صورت گیرد و تاکید این موضو را در استان های ساحلی داشتند .
این جشنواره در بخشهای  طرح و  دستاوردهای فناورانه دریایی ، حوزه  دانش آموزی ( جشنواره دانش آموزی دریا ) ، حوزه دانشجویی ( مسابقات شناور هوشمند ) و حوزه دانشنجویی ( جشنواره فیلم کوتاه 90 ثانیه ای ) در آبان ماه 95 برگزار می گردد.

زمان باقیمانده تا آیین جشنواره

Time passed:
4 4
8 8
روز
0 0
9 9
ساعت
5 5
1 1
دقیقه
2 2
8 8
ثانیه

اعلانات مهم