دریافت آثار  سومین دوره جشنواره دریا مسیر پیشرفت - دانش آموزی

 

۱)دبیرخانه مرکزی دانش آموزی- پژوهشسرای امیرکبیر تهران

۲)پژوهش سراهای دانش آموزی و مدارس

۳)بنیادهای نخبگان هر استان در سراسر کشور

 

شماره تماس دبیرخانه مرکزی دانش آموزی: ۶-۲۲۹۲۵۶۵۵-۰۲۱