تاریخ داوری آثار

 

نحوه داوری آثار و تجلیل از برگزیدگان

  • ارزیابی آثار در مرحله مقدماتی در مرکز استان صورت می گیرد.
  • ارزیابی نهایی در مرحله کشوری انجام می‌شود.
  • کمیته داوری جشنواره با تشکیل هیأت داوران حداکثر 3 اثر برگزیده از هر یک از رشته‌ها را به تفکیک جنسیت و دوره تحصیلی (ابتدایی اول، ابتدایی دوم، متوسطه اول، متوسطه دوم) با توجه به کیفیت آثار انتخاب می کند.
  • در جشنواره پایانی که در  آبان ماه 96 برگزار می گردد، از این عزیزان با حضور معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور   با لوح تقدیر و جوایز نفیس، تجلیل به عمل خواهد آمد.