بروشور جشنواره

 

بروشور جشنواره دانش آموزی دریا

بروشور دومین جشنواره دانش آموزی دریا منتشر شد. این بروشور حاوی اهداف، موضوعات و عناوین کلی جشنواره در بخش های مختلف است.

 گفتنی است دبیرخانه جشنواره دانش آموزی دریا، پاسخگوی پرسش های علاقمندان می باشد.