خبرنامه جشنواره دریا

نخستین شماره خبرنامه جشنواره دانش آموزی دریا منتشرشد

در این خبرنامه که در 8 صفحه منتشر شده است مطالبی از جمله: نگاهی به روند شکل گیری و فعالیت های انجام شده در جشنواره دانش آموزی دریا، یادداشت دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مصاحبه با امیردریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یادداشت دکتر کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مصاحبه با دکتر آذین رییس بنیاد نخبگان استان بوشهر و مطالب متنوع دیگری درج شده است.

دانلود فایل خبرنامه جشنواره