سایت های دریایی مفید

marinenews.ir

پایگاه خبری-تحلیلی دریایی ایران

pmo.ir

سازمان بنادر و دریانوردی

irisl.net

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

kmsu.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

iranemka.com

اتحادیه مالکان کشتی ایران

isoico.co

مجتمع کشتی سازی خلیج فارس (ایزوایکو)

arvandanco.ir

کشتی سازی اروندان

sadra.ir

شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)

Kashti.ir

سایت کشتی سازی

ioec.com

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

pogc.ir

شرکت نفت و گاز پارس

shana.ir

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

iraname.ir

انجمن مهندسی دریایی ایران

iran-imi.ir

انجمن سازندگان شناور، تجهيزات و سازه های دريايی

imf.ir

صندوق توسعه صنایع دریایی

petropars.com/fa/home.aspx

پتروپارس

inio.ac.ir

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

kepco.ir

شرکت نفت خزر

valfajr.ir

شرکت کشتیرانی والفجر

fisheries.ir/portal/Home/

سازمان شیلات ایران

iranaqua.ir

ایران آکوا (مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران )

agh.co.ir

شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

iranjme.ir

فصلنامه مهندسی دریا (فارسی-انگلیسی)

irisl.net 

ماهنامه پیام دریا

iraname.ir/?show=nashr

ماهنامه مهندسی دریا

bandarvadarya.pmo.ir 

ماهنامه بندر و دریا

www.ijmt.ir

   
   

مجله علمی-پژوهشی مهندسی دریا (انگلیسی)