مراکز آموزشی-پژوهشی دریایی

   

 

آبادان دریا

 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

آفرين قشم ملي نفتكش

پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا

آموزش فناوری ساحل وفراساحل

پژوهشکده علوم وفناوری دفاعی شمال

آموزش ملي نفتكش

پژوهشکده قوای محرکه دریایی (سازمان صنایع دریایی)

آموزشگاه علمی آزاد اساتید برتر

پژوهشکده نوح-دفتر طراحی سامانه های شبیه ساز آموزشی دریایی

آموزشگاه غواصي و فناوري دريايي

پویا صنعت مشاور اسپادان

اداره بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه

تاج دریا

 اندیشه رسای شریف

تلاشگر گوهر گناوه

پژوهشكده زير سطحي اصفهان

خلیج پارس یاسان

پژوهشكده هوادريا

دانشكده كشتي سازي اميركبير

پژوهشگاه علوم و فن آوري رنگ ايران

دانشكده مهندسي دانشگاه خليج فارس

 دانشگاه آزاد اسلامی واحددلوار

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم دریایی خارک

دانشگاه تربیت مدرس

دریا سرعت خاورمیانه

دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

دریا گستر تیس

دانشگاه درياي امام خميني نوشهر

دریاملوان جنوب

 دانشگاه صنعت نفت و علوم دريايي محمود آباد

دریای عمیق کیش

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

سازمات تحقيقات خود كفايي ندسا

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

دانشگاه علوم و فنون دريايي سپاه

سازمان تحقيقات و خود كفايي نيروي دريايي سپاه

دریا پیما

سازمان تحقیقات وجهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش

فین طلایی جنوب

سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

كاوشگران ديتا

سراج دریا

 گروه شناورهاي اثرسطحي

سین طلایی جنوب

گروه شرکت های کیش روآبی

شهاب خلیج فارس

گروه شناور های سطحی سازمان صنایع دریایی

 شيلات ايران

گروه مهندسي دريا دانشكده مهندسي دانشگاه خليج فارس بوشهر

علوم سبز

لنجداران باربری آبادان دریا

مجتمع دانشگاهی علوم و فنا وری زیر دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مؤسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي

مركز آموزش علمي كاربردي مهندسي دريايي ملي نفتكش

مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

مركز آموزش فني و علوم دريايي شهيد خدادادي بندر انزلي

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

 مركز بين المللي رشد قشم

مرکز آموزش تخصص دریایی شرکت ملی نفتکش ایران

 مرکز اموزشی علوم هادی دریا - عهد

مرکز آموزش توان دریای خرمشهر

مرکز پژوهشی مهندسی دریا

مرکز آموزش علوم و فنون دریانوردی شرکت زاگرس دریا آبادان

مرکز تحقیقات مهندسی فارس

مركز تحقيقات آب

مرکز توسعه فناوری های صنایع دریایی ایران(آزمایشگاه مهندسی دریا)

مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري

مرکز توسعه فناوریهای صنایع دریایی ایران

مركزآموزش علوم وفنون دريانوردي آريادريا

مرکز مطالعات وپِژوهش های خلیج فارس

موسسه توسعه فن آوري تدبير صنعت شريف

معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا

موسسه ره آوران آفاق صنعت

مهندسی نوآوران تکساز صنعت

موسسه علمی آموزشی اتحاد خوشبین

موسسه آموزشي خزر آموز بندر انزلي

موسسه علوم دریایی نفتکش پارس

موسسه آموزشي دريا مجد

موسسه ملی اقیانوس شناسی

موسسه آموزشي كشتيراني

 مکین دریا

موسسه تحقيقاتي رنگ اميركبير(مترا)

همیاران صبای

کوش آورتجهیز