آموزش های ساخت

 

با کلیک بر روی عنوانهای زیر ، با آموزشهای ساخت تجهیزات دریایی آشنا شوید:

 

آموزش ساخت یک زیر دریایی

 

آموزش ساخت یک قایق موتوری

 

آموزش طراحی یک شناور هوشمند

 

آموزش ساخت یک شناور هوشمند